آیین نامه پلاتینیوم

آیین نامه دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم

مقدمه

آئین نامه حاضر با هدف برقراری نظم و انضباط و امنیت شغلی مالکین و کلیه کاربران و به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات ساختمان تهیه و تنظیم شده است . اجرای مفاد این آئین نامه برای تمامی مالکین و کاربران متناسب با نوع شغل و کسب الزامی است. آئین نامه حاضر متناسب با شرایط روز، تغییر مقررات و اسناد بالادستی مصوب مراجع ذیربط و بنا به صلاحدید هیئت مدیره قابل تجدید نظر و اصلاح می باشد. حضور و فعالیت در مجتمع اعم از مالک یا مستاجر و بطور کلی بهره برداری از واحدهای تجاری و اداری دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم به منزله پذیرش بی قید و شرط این آئین نامه اجرایی بوده امضاء ذیل آن به معنای تایید کلیه مفاد این آئین نامه و اسقاط حق اعتراض مالک و کاربر تلقی می شود.

تعاریف

مجتمع: دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، نبش خیابان قبا پلاک 1073
هیئت مدیره: افراد انتخاب شده از سوی مجمع مالکان که متکفل اداره امور مجتمع هستند.
مدیر اجرایی: شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت مدیره مسئولیت اداره مجتمع را دارد.
اساسنامه: منظور اساسنامه دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم بوده که به تصویب هیات مدیره رسیده و تبعیت کلیه آئین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها از آن الزامیست.
آئین نامه: منظورآئین نامه اجرایی دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم بوده که تبعیت کلیه مالکین و کاربران واحدهای تجاری و اداری از آن ضروریست.

فصل نخست: مقررات مربوط به نحوه اداره و استفاده از واحدهای تجاری

ماده 1- روزها و ساعات کاری

1-1 دهکده تجاری پلاتینیوم و کلیه واحدهای تجاری موجود در آن جز در موارد استثنایی که ضرورت آن توسط مدیریت مرکز تعیین و اعلام می شود بدون وقفه 365 روز در سال (به غیر از روزهای تاسوعا، عاشورا، بیست و یکم ماه رمضان و سایر روزهایی که متعاقبا از طرف مدیریت مرکز اعلام می شود) برای فعالیت باز و آماده ارائه خدمات به مشتریان و مراجعه کنندگان می باشد.
2-1 ساعت کاری بخش اداری و پشتیبانی از ساعت 6 صبح الی 12 شب بوده و کاربران بعد از ساعت 12 شب به هیچ وجه مجاز به ادامه فعالیت نبوده و اقامت و اسکان ایشان بعد از ساعت مقرر در هر صورت ممنوع میباشد.
3-1 کاربران واحدهای تجاری جهت ارائه خدمات به مشتریان و مراجعه کنندگان، مکلفند از ساعت 9 صبح تا 12 شب واحد خود را یکسره باز و مرتب نگه داشته و بدون عذر موجه و اطلاع قبلی به مدیریت مجتمع، نمی توانند واحد خود را تعطیل نمایند.
4-1 کلیه مشتریان تا قبل از ساعت 12 شب می بایست مجتمع را ترک نمایند لذا کاربران واحدهای غذایی مکلفند از ساعت 10 صبح پذیرای مشتریان و مراجعه کنندگان بوده و فقط تا ساعت 11:30 شب مجاز به صدور فیش می باشند.
تبصره: کاربران واحدهای غذایی که دارای منوی ارائه صبحانه نیز می باشند مکلفند حداکثر از ساعت 7 صبح پذیرای مشتریان و مراجعه کنندگان مجتمع  باشند.
5-1 در موارد استثنایی اعلامی از طریق مراجع رسمی، شرایط ویژه و فوق العاده و فورس ماژور و مواردی که مدیریت لازم تشخیص دهد، درخصوص شروع و اتمام فعالیت، ساعات متفاوتی را اعلام و اعمال خواهد نمود.
6-1 در موارد اورژانس، اضطراری و فورس ماژور مدیریت محق است تمام یا قسمتی از مجتمع را به طور موقت تعطیل نماید و کاربران مکلف به تبعیت و اجرای دستورالعمل صادره در این مورد می باشند و حق هرگونه اعتراض و ادعای خسارت دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.
7-1 کاربران مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات ، نظامات رسمی کشور، مقررات صنفی و نیز اساس نامه ، آئین نامه و مصوبات هیئت مدیره مجتمع هستند. مسئولیت رعایت این مقررات متضامنا بر عهده مالک و کاربر واحد است.
8-1 مسئولیت دریافت مجوز از ادارات ، یا اتحادیه ها و سازمان ها و نهادهای ذیربط و یا رعایت استاندارد های مخصوص بر عهده کاربر واحد بوده و ضروریست هنگام شروع فعالیت در مجتمع مجوزات لازم را به مدیریت ارائه نماید.
9-1 کاربران مکلفند ویترین های واحد خود را با استفاده از دستگاه تایمر، تا ساعت 24 روشن نگه دارند.
10-1  نظافت و حمل کالا به داخل واحدهای تجاری فقط از ساعت 7 تا 11 صبح مجاز می باشد.

ماده 2- نحوه استفاده از واحدها

1-2 بیمه کل واحد های مجتمع، شامل بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی(اعم از خطرهای اصلی و کلیه خطرهای تحت پوشش شرکت بیمه مورد نظر)  با میزان پوشش  متناسب، الزامی و برعهده کاربر بوده وتحویل واحدها منوط به ارائه بیمه نامه های مذکور می باشد.
2-2 کاربران بدون ایجاد مزاحمت و اضرار به سایرین، در چارچوب مقررات و مصوبات مجتمع، مکلف به استفاده بهینه از واحد و مشاعات بوده و موظفند در حیطه شغل و کاربری مقرر در قراردادهای تنظیم شده، صرفا کالاهای مجاز را فروخته و یا خدمات مورد نظر را به طور مرتب ارائه دهند.
3-2 کاربران حق فروش هرگونه کالا و خدمات که عرضه و فروش آن ممنوع بوده را نداشته و مکلفند از عرضه محصولات تقلبی و با تشابهات اسمی و علامتی غیر از برند اصلی خود، اکیداً خودداری نمایند. همچنین کاربران موظف به ارائه فاکتور به مشتریان می باشند و می بایست امکان استرداد کالا و نحوه آن را در فاکتور و یا در تابلوی جداگانه اعلام نمایند.
4-2 کاربران مکلف به رعایت کلیه مقررات و نظامات از جمله مقررات صنفی، دولتی و شرعی و عرفی می باشند، در غیر اینصورت شخصاً پاسخگو بوده و حسب مورد، مکلف به جبران خسارات وارده به زیاندیده و یا مجتمع می باشند.
5-2 کاربران مسئول جبران هرگونه خسارات ناشی از فعالیت کارکنان دائم و موقت خود و تأمین کنندگان کالا در قبال زیاندیدگان خواهند بود.
6-2 تعطیل کردن واحد تجاری در ساعات کاری به هیچ عنوان مجاز نبوده و کاربر نمی تواند به بهانه صرف غذا و موارد مشابه واحد را تعطیل نماید. همچنین کاربران واحد های تجاری موظفند جهت حفظ نظم و انضباط و شأن مجتمع، فقط از فضای پشتی واحد خود و دور از انظار برای صرف غذا استفاده نمایند. ضمناً استفاده از مشاعات مجتمع و مجموعه رستوران ها  به منظور صرف غذا(به جز غذایی که از مجموعه رستوران ها خریداری و تهیه می گردد) ممنوع می باشد.
7-2 کاربران مکلفند برای کلیه پرسنل مشغول به کار خود در واحد تجاری کارت شناسایی (با نام برند و نام پرسنل) و لباس فرم منطبق با مقررات جاری کشور و رعایت شئونات اسلامی تهیه نماید.  
8-2 انتظامات مجتمع  در هر زمان مجاز به کنترل کارت شناسایی پرسنل واحدهای تجاری  بوده و چنانچه هر یک از پرسنل فاقد چنین کارتی باشد و یا مشخص شود اساسا فرد شاغل در واحد تجاری جزء پرسنل واحد نباشد، ضمن تذکر به کاربر، مراتب به اطلاع  مدیریت مجتمع خواهد رسید و در صورت تکرار از ورود شخص مذکور به داخل مجموعه جلوگیری خواهد شد.
9-2 کاربران مکلفند اخراج و هرگونه قطع همکاری پرسنل خود را تا پایان ساعت کاری مجتمع در همان روز به صورت کتبی به اطلاع  مدیریت مجتمع برسانند و همچنین قبل از استخدام پرسنل جدید، آنها را جهت اخذ تأییدیه سوابق به انتظامات مجتمع معرفی نمایند.
10-2 هیچ یک از کاربران مجاز به استخدام پرسنل واحدهای دیگر که به هر دلیلی (اعم از اخراج یا توافق طرفین) با کارفرمای قبلی خود قطع همکاری نموده اند، نیستند مگر با ارائه تأییدیه از کارفرمای قبلی پرسنل که به تأیید انتظامات مجتمع نیز رسیده باشد. در غیر اینصورت از ورود پرسنل مذکور به داخل مجتمع جلوگیری به عمل خواهد آمد.
11-2 به منظور جلوگیری از ورود هرگونه آسیب و خسارت به تأسیسات مجتمع، مدیریت مجتمع به صورت دوره ای و در موارد اضطرار، تأسیسات مجتمع در داخل واحدها را مورد بررسی قرار خواهند داد. هرگونه تغییر در تأسیسات داخلی واحدها بدون هماهنگی با  مدیریت مجتمع، تخلف محسوب می گردد. کاربران در صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات اضافی، موظف به اخذ مجوز کتبی از  مدیریت مجتمع می باشند.
12-2 به منظور حفظ امنیت کل مجتمع، کلیه کاربران و پرسنل ایشان مکلفند حداکثر تا ساعت 00:30 بامداد، مجتمع را ترک نمایند. در صورتی که به طور استثنایی و فقط به دلیل الزامات شغلی، نیازمند استفاده از واحد خود در خارج از ساعات کاری مجتمع هستند، لزوما موظفند از  مدیریت مجتمع مجوز کتبی لازم را اخذ نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، رفت و آمد مشکوک و نقض قوانین و مقررات جاری کشور، ضمن جلوگیری از موارد مذکور مراتب به مقامات ذیصلاح و نیروی انتظامی اطلاع داده خواهد شد.
13- 2 استعمال دخانیات در خارج از مکان های درنظر گرفته شده، به طور کلی ممنوع می باشد.
14-2 کاربران در قبال کلیه اعمال خود و کارمندان خود نسبت به سایر کاربران و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و مکلف به پاسخگویی هستند. هرگونه رفتار خارج از عرف و یا ایجاد مزاحمت برای دیگر کاربران و مشتریان، تخلف محسوب می گردد.
15-2 کاربران مسئول بیمه نمودن کارکنان دائم و موقت خود و پاسخگویی به کلیه ادعاهای ایشان در این خصوص هستند و مدیریت مجتمع در این مورد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
16-2 کاربرانی که فعالیت تجاری آنان با پخش بوی نامطبوع همراه است، می بایست از پخش شدن آن در مشاعات مجتمع جلوگیری نمایند.
17-2 آوردن، نگهداری و رها کردن حیوانات  در کلیه واحدها و مشاعات مجتمع ممنوع می باشد.
18-2 کاربران تجاری و پرسنل ایشان به هیچ عنوان حق استراحت و خوابیدن در هیچ یک از قسمت های مجتمع از جمله واحد مربوطه، قسمت آماده سازی، انبار و غیره را ندارند.
19-2 کاربران و کارمندان آنها موظف به تکریم مشتریان و رعایت ادب و احترام و پرهیز از هرگونه بی احترامی و مشاجره با ایشان می باشند. درصورت بروز مشکل،کارمندان موظفند ابتدا موضوع را به مدیر خود اطلاع دهند و در صورت نیاز  مسئله را بلافاصله با  مدیریت مجتمع در میان گذاشته شود تا سریعا اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است همکاری و هماهنگی مناسب در این خصوص بین کاربران و  مدیریت مجتمع ضروری می باشد.
20-2 استفاده از پارکینگ مجتمع برای تمامی کاربران (مالکین، مستاجرین و پرسنل مربوطه) مطابق با ضوابط و مقررات اعلامی از سوی مدیریت مجتمع خواهد بود.

ماده 3- مرمت و بازسازی واحدها و مشاعات مجتمع

1-3 نگهداری و مرمت واحدها و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به عهده کاربران است. در صورت ایجاد مشکل برای تأسیسات مجتمع که در واحد کاربر نصب شده باشد، کاربران می بایست بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع مدیریت رسانده و درخواست سرویس نمایند. نمایندگان دفتر بهره برداري مجتمع در اسرع وقت برای رفع مشکل اقدام لازم را به عمل می آورند. در این صورت هزینه خدمات ارائه شده محاسبه و به کاربر اعلام می گردد و کاربر موظف است ظرف مدت 5 روز از تاریخ اعلام هزینه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لازم به ذکر است تنظیم و ارائه این اطلاعیه مسئولیت های ذکر شده در این قرارداد را از کاربران ساقط نمی نماید.
2-3  اقدامات اجرایی مربوط به مرمت، بازسازی، تعویض اشیاء و لوازم منصوبه و تجهیزات، تغییرات دکوراسیون و از این قبیل امور تنها پس از اخذ مجوز کتبی از  مدیریت مجتمع امکان پذیر می باشد. کاربران قبل از شروع تعمیرات و بازسازی، مطابق نقشه های ارائه شده که به تأیید کتبی  مدیریت مجتمع رسیده است، فرم مخصوص انتظامات مجتمع را با ذکر اسامی و مشخصات و ساعات کار اشخاصی که جهت تعمیرات و بازسازی در مجتمع کار خواهند کرد برای تأیید و هماهنگی لازم به  مدیریت مجتمع ارائه خواهند نمود و پس از تأیید  مدیریت مجتمع یک نسخه از آن به کاربر داده خواهد شد.
3-3 تعمیرات و بازسازی به طور کلی باید در خارج از ساعات کار مجتمع، از ساعت 1 الی 7 بامداد صورت گیرد. چنانچه تعمیرات مذکور منجر به تعطیلی واحد شود، کاربران مکلفند در این مدت واحد خود را با پوششی مناسب و مورد تأیید کتبی  مدیریت مجتمع به طوری که داخل واحد دیده نشود محصور نموده و یا در صورت موافقت کتبی  مدیریت مجتمع، شیشه های ویترین ها را با بنرهای تأیید شده بپوشانند. کارکنان و کارگران بازسازی نمی توانند در ساعات کار مجتمع با لباس کار در قسمت های خارج از محل اشتغال خود تردد نمایند و در صورت نیاز، قطعا باید لباس کار خود را تعویض نمایند.
تبصره: برای کلیه این اشخاص با دریافت شناسنامه یا کارت ملی، از طرف انتظامات مجتمع کارت شناسایی مدت دار صادر می گردد و ایشان  موظفند در طول مدت فعالیت در واحد مذکور آن را به لباس خود الصاق نمایند.
4-3 تعمیرات و بازسازی باید به گونه ای انجام گردد که مانع فعالیت سایر واحدهای مجتمع نباشد همچنین به خارج از محیط واحدها تجاوز نکند، مانع عبور و مرور در ساعات کاری مجتمع نشود و در نظافت و بهداشت مجتمع مشکلی ایجاد ننماید.
5-3 تعمیرات و بازسازی حتی به بهانه ایمنی نباید موجب تغییر در شکل اصلی واحد گردد، در صورت شکسته شدن شیشه ویترین ها، کاربران باید حداکثر تا پایان ساعت کاری همان روز ویترین واحد را با پنل مناسب بپوشانند و حداکثر ظرف مدت 1 هفته شیشه شکسته شده را از نوع مشابه آن و با نظارت  مدیریت مجتمع جایگزین نمایند.
6-3  هرگونه عملیات بنایی، سیم کشی و لوله کشی در داخل واحد منوط به کسب مجوز از دفتر بهره برداري مجتمع با نظارت و تأیید  مدیریت مجتمع می باشد. هرگونه عملیاتی که منجر به آسیب رساندن به سازه شود و تأثیر منفی بر ساختمان داشته باشد (مانند بارگذاری غیرمجاز، بالا و پایین آوردن کف واحد نسبت به مشاعات و غیره) ممنوع بوده و تعدی و تفریط محسوب خواهد شد.

ماده 4- نحوه استفاده از مشاعات مجتمع

1-4 مشاعات مجتمع به بخش هایی از مجتمع اطلاق می شود که در حصه اختصاصی مالکین و مستأجرین نبوده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده کلیه کاربران مجتمع است. حتی اگر در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد. موارد ذیل بدون قید انحصار جزء مشاعات مجتمع محسوب می گردند.
کلیه مسیرهای عبور و مرور، راهروها، پله ها، آسانسورها، کلیه دیوارها به جز قسمت داخلی که به واحدها تخصیص داده شده است، کلیه ورودی ها و خروجی ها، تأسیسات بهداشتی، پشت بام ها، باغچه ها، نیمکت ها، محوطه های بارگیری و تخلیه، کلیه چراغ های روشنایی مشاعات، کلیه فضای بیرونی متعلق به مجتمع، موتورخانه ها، برق عمومی، سکوها، سانترال و کلیه تأسیسات اعم از تهویه مطبوع و ملحقات آن، برق، گاز، آب و توابع آن و تأسیسات مخابراتی و اجزای مربوطه.
2-4 کاربران نمی توانند به هیچ عنوان هیچ یک از مشاعات مجتمع و یا ملحقات و منضمات آن را مسدود نموده و سد معبر نمایند.
3-4 استفاده اختصاصی از مشاعات مجتمع حتی به طور موقت برای کاربران اکیدا ممنوع می باشد. استفاده از این مکان ها برای مدت زمان معلوم و محدود و پروژه معین، منحصرا در محدوده مجوز کتبی صادره از جانب مدیریت مجتمع ، امکان پذیر خواهد بود.
4-4 در صورت ورود هرگونه خسارات به مشاعات مجتمع که ناشی از فعل یا ترک فعل کاربران واحدها و پرسنل آنها باشد، جبران خسارت به عهده افراد مسئول بوده و در صورتی که  مدیریت مجتمع به ناچار خسارات وارده را جبران نماید، هزینه های مربوطه از کاربران دریافت خواهد شد.
5-4 مدیریت مجتمع محق است مکان های عمومی را به منظور بازسازی و تعمیرات و موارد اضطرار، به طور موقت ببندد ولیکن در هر صورت  مدیریت مجتمع ناگزیر از تأمین محل مناسب جهت عبور و مرور افراد می باشد.
6-4 پشت بام ها، نمای بیرونی و کلیه فضای بیرونی و مشاعات مجتمع متعلق به مجتمع، تحت حفاظت و کنترل  مدیریت مجتمع بوده و هرگونه تصرف و تردد و نصب هرگونه تجهیرات، تاسیسات،  آنتن و ... توسط کاربران غیرمجاز می باشد تعمیر و نگهداری پشت بام ها و نصب هرگونه آنتن و دکل مخابراتی در محدوده قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط  مدیریت مجتمع انجام خواهد شد.
7-4 نظارت بر امنیت پارکینگ توسط انتظامات مجتمع از طریق هدایت ترافیک و کنترل ورود و خروج تأمین می گردد و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، مراتب می بایست سریعاً توسط کاربران به دفتر انتظامات یا امور مشتریان مجتمع اطلاع داده شود، با این حال  مدیریت مجتمع نسبت به سرقت و تصادفات داخل پارکنیگ ها به هیچ وجه مسئول نمی باشد، بدیهی است مسئولیت انباری (داخل و خارج از آن) به عهده کاربر می باشد.
8-4 کاربران مکلفند از تجمع کارکنان خود در مشاعات مجتمع و محوطه های عمومی ممانعت به عمل آورده و تذکر لازم را در این خصوص به کلیه پرسنل واحد خود ارائه نمایند.
9-4 کارکنان واحد های غذایی  نمی توانند در خارج از محل کار خود و یا سایر نقاط مجتمع(به جز قسمت هایی که مشخصا از طرف  مدیریت مجتمع معین گردیده و کتبا به کاربران اعلام خواهد شد) با یونیفورم کار تردد نمایند. مسئولیت رعایت این مورد برعهده مدیریت واحد مربوطه بوده و در صورت مشاهده از تردد آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
10-4 پرسنل واحدهای غذایی به هیچ عنوان حق استفاده از سرویس بهداشتی عمومی را نداشته و تنها مجاز به استفاده از سرویس های بهداشتی تعیین شده توسط  مدیریت مجتمع می باشند.

ماده 5- مقررات مالی و شارژ ماهیانه

1-5 شارژ ماهیانه برحسب کاربری هر واحد و محاسبات و مصوبات  مدیریت مجتمع تعیین و به صورت علی الحساب از کاربران دریافت می شود. در صورتی که به دلیل انجام هزینه های غیرقابل پیش بینی و عمرانی، بودجه مجموعه کفایت هزینه ها را نکند، هزینه های مازاد نیز براساس متراژ واحد و مصوبات مدیریت مجتمع به عنوان شارژ اضافی از کاربران اخذ خواهد شد.
2-5 کلیه مبالغ دریافتی از کاربران، بابت شارژ ماهیانه در حساب مجتمع نگهداری شده و به مصرف کلیه مخارج مدیریتی، اداری، اجرایی، بهره برداري، نگهداری تأسیسات، ارائه خدمات مجتمع، تبلیغات مجتمع  و سایر هزینه هایی که مرتبط با مجتمع می باشند خواهد رسید. مدیریت مجتمع در پایان هر سال، ضمن تعیین میزان قطعی مبلغ شارژ ماهیانه، ترازنامه هزینه های صورت گرفته را به کاربران ارائه می نماید. هزینه نگهداری و مرمت و تعویض کلیه تأسیسات منصوبه داخل واحدها به عهده کاربر واحد مربوطه می باشد.
3-5 زمان و نحوه پرداخت شارژ توسط  مدیریت مجتمع تعیین می گردد و کاربران تعهد می نمایند مبلغ شارژ را در تاریخی که به طور کتبی به آنها اعلام می شود به مدیریت مجتمع پرداخت و رسید دریافت نمایند.
4-5 مدیریت مجتمع در محدوده مسئولیت های تعریف شده قرارداد حاضر می تواند از شرکت های خدماتی لازم با در نظر گرفتن مصالح و منافع مجتمع، از محل شارژ ماهیانه استفاده نماید.
5-5 میزان شارژ ماهیانه و سایر هزینه های عمومی و نحوه وصول آن توسط  مدیریت مجتمع تعیین و اعلام می گردد و کاربران کلیه واحدها اعم از فعال یا غیرفعال از تاریخ اعلامی توسط مدیریت مجتمع متعهد به پرداخت آن می باشد. تعطیلی موقت واحدها در طول مدت فعالیت حتی اگر به تأیید کتبی مدیریت مجتمع نیز رسیده باشد، مانع از پرداخت مبلغ شارژ نخواهد بود.

ماده 6 - بارگیری، باراندازی و انتقال کالا به واحدها

1-6 کاربران مکلفند برای انتقال کالا از انبار به داخل واحد خود صرفا از وسایل تعیین شده ازجانب  مدیریت مجتمع استفاده و فقط در ساعات مقرر انجام گردد.
2-6 حمل زباله و مواد غذایی می بایست به وسیله تجهیزاتی که  مدبیریت مجتمع در اختیار کاربران مربوطه قرار می دهد و بدون هرگونه نشت و ریزش و فقط در ساعات مجاز انجام شود.
3-6 ورود و خروج کالا از مجتمع می بایست با هماهنگی مدیریت و  فقط در ساعات معین و مکان ها و گذرگاه های تعیین شده انجام شد مگر اینکه در صورت ضرورت و به صلاحدید مدیریت مجتمع، ساعات متفاوتی در این خصوص مشخص گردد.
4-6 کاربران به هیچ وجه حق استفاده از چرخ دستی متفرقه را برای حمل و نقل کالای خود ندارند و می بایست از وسایلی که از طرف  مدیریت مجتمع ارائه می شود جهت حمل بار استفاده نموده و پس از پایان کار وسایل را به محل اولیه بازگردانند.
5-6 حمل کالا با استفاده از پله برقی ممنوع می باشد. با عنایت به اینکه پارکینگ ها، آسانسورها برای استفاده مشتریان می باشد لذا استفاده از آنها  برای حمل کالا فقط در ساعات مجاز امکان پذیر است. بدیهی است ابعاد و وزن کالاهای حمل شده توسط آسانسور می بایست متناسب با حجم و ظرفیت همان آسانسور باشد تا از ورود هرگونه آسیب به آسانسور جلوگیری شود. چنانچه به هنگام حمل کالا خسارتی توسط کاربر یا پرسنل ایشان به آسانسور یا به محل ورود و خروج وارد گردد، مسئولیت جبران آن با کاربران خواهد بود و ایشان مکلفند هنگام بروز خسارت، صرف نظر از کم و کیف آن، موضوع را بلافاصله به  مدیریت مجتمع اطلاع دهند و ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به خسارات وارده اقدام نمایند.
6-6 فعالیت های مربوط به تخلیه، بارگیری و حمل کالا به داخل مجتمع، و یا انتقال از انبار به داخل واحد، به هیچ وجه نباید هیچ گونه مانعی در مشاعات مجتمع ، از جمله ورودی ها و خروجی های عمومی، راه پله ها، راهروها و خروجی های اضطراری، آسانسورها و پله برقی ها ایجاد نماید. در غیر اینصورت موانع ایجاد شده توسط سرویس و خدمات مجتمع تحت نظارت  مدیریت مجتمع ، با هزینه کاربران متخلف برطرف خواهد شد.
7-6 کلیه وسایل حمل و نقل بار حتی پیک های موتوری برای ورود و خروج، فقط مجاز به استفاده از مسیر پارکینگ می باشند و می بایست از تردد و پارک کردن در سایر مسیرها و یا اطراف مجتمع اکیدا خودداری نمایند. متخلفین از طرف مسئولین مربوطه با ممانعت و برگشت مواجه شده و از ورود و تخلیه کالای آنها جلوگیری به عمل می آید.

ماده 7- تبلیغات

1-7 مدیریت مجتمع حق نصب هرگونه کیوسک، تابلو و اعلانات تبلیغاتی را در کلیه مشاعات دارد، بدیهی است درآمد حاصله از تابلو و نمایش های تبلیغاتی از هر قبیل در هر نقطه به حساب درآمدهاي مجتمع تعلق داشته و کاربران از این بابت حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط نموده اند.
2-7  کاربران جهت هرگونه فعالیت تبلیغاتی درآمدزا حتی برای خود می بایست با پرداخت هزینه آن به  مدیریت مجتمع نسبت به اخذ مجوز کتبی از ایشان اقدام نمایند. این قبیل تبلیغات، همچنین پخش بروشور، کاتالوگ، تراکت و غیره، اطلاعیه قیمت و تبلیغات در جلوی واحد، ویترین ها، روی نمای واحد، کلیه مکان های مشاعی از قبیل محوطه بیرون مجتمع ، پارکینگ ها و کلیه ورودی ها تنها با اطلاع، هماهنگی و اخذ مجوز کتبی از  مدیریت مجتمع در زمان های تعیین شده در مکان های مشخص شده مجاز می باشد. ضرورت این هماهنگی برای حفظ منافع عمومی مجتمع و جلوگیری از بروز هرگونه بی انضباطی در آن می باشد.
3-7 تهیه هرگونه عکس و فیلم تبلیغاتی و غیره فقط با کسب اجازه کتبی از مدیریت مجتمع امکان پذیر خواهد بود و در صورت مشاهده ضمن جلوگیری از ادامه کار، فیلم یا عکس گرفته شده، توسط  مدیریت مجتمع ضبط خواهد شد.
4-7 در مورد فعالیت های تبلیغات عمومی مجتمع از قبیل کاتالوگ، وب سایت و مانند آن، کاربران می بایست لوگوهای خود را در فرمت کامپیوتری که از سوی مجتمع اعلام می گردد به  مدیریت مجتمع ارائه نمایند. هزینه اینگونه فعالیت ها به عهده متقاضی می باشد.
5-7 در صورتی که کاربر قصد تبلیغات را به صورت انفرادی داشته باشد متن و نحوه تبلیغ می بایست به تأیید مدیریت مجتمع برسد.
6-7 برای معرفی مجتمع، مدیریت مجاز به استفاده از ابزار تبلیغات عمومی می باشد و هزینه مربوط به این تبلیغات از محل شارژ و یا سایر درآمد های مجتمع تامین می گردد.
7-7 انجام هرگونه فعالیت و تبلیغات سیاسی، صدور و نصب هرگونه اطلاعیه و اعلامیه، توزیع هرگونه تراکت انتخاباتی در محدوده داخل مجتمع و یا با استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نام مجتمع بیرون از مجتمع و دائر کردن هرگونه دفتر یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی در مجتمع اکیدا ممنوع می باشد.

ماده 8- فناوری ااطلاعات و ارتباطات

1-8 به کارگیری هرگونه تجهیزات غیرمجاز، غیراستاندارد و غیر متعارف اعم از نرم افزار و سخت افزار و نیز ایجاد زیرساخت IT موازی زیرساخت مجموعه اکیدا ممنوع می باشد.
2-8 استفاده از زیرساخت های IT مجتمع در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و ضوابط و تعرفه های مصوب هیئت مدیره مجتمع به انجام خواهد رسید. مسئولیت هرگونه کاربری غیرقانونی و خارج از ضوابط مصوب از زیرساخت های مجتمع و عواقب احتمالی آن متوجه کاربر واحد خواهد بود.
3-8 سیستم اصلی تلفن و شبکه مجتمع براساس فیبرنوری و تکنولوژی GPON طراحی و اجرا شده است. با توجه به تخصصی بودن جوش فیبرنوری، کاربر می بایست از هرگونه دستکاری فیبرها خودداری نموده و موارد را به اطلاع مدیریت برساند. در صورت نیاز کاربر به خطوط تلفن متعدد مضاف بر پیش بینی و یا نیاز به ارتباط با دیگر دفاتر خود می بایست مراتب از طریق مجری IT پیگیری شود.

فصل دوم : مقررات امنیتی، بهداشتی و رفاهی مجتمع

ماده 1- ایمنی و اقدامات پیشگیرانه

1-1 برقراری نظم و پیشگیری از وقوع حوادث
1-1-1 مدیریت مجتمع درخصوص تأمین نظم و پیشگیری از وقوع حوادث، اقدامات لازم را از طریق انعقاد قرارداد شرکت های حفاظتی و غیره انجام خواهد داد. انتظامات مجتمع مکلف و محق هستند در جهت اجرای وظیفه خود، ورود اشخاص، اشیا و وسایل نقلیه را به طور منظم و مستمر تحت نظر داشته و کنترل نماید و موارد مشکوک و فوق العاده را به اطلاع مأمورین انتظامی منطقه برسانند، همچنین کاربران مکلفند به تدابیر اتخاذی مدیریت مجتمع احترام گذاشته و اطلاعات درخواستی از جانب  مدیریت مجتمع را به موقع ارائه دهند.
2-1-1 کاربران کلیه واحدها مکلفند واحد خود را بیمه حوادث و مسئولیت مدنی با میزان پوشش متناسب و کامل(اعم از خطرهای اصلی و کلیه خطرهای تحت پوشش اداره بیمه مورد نظر) نموده و رونوشت بیمه نامه را به  مدیریت مجتمع ارائه نمایند . توصیه می شود کلیه کاربران جهت تسریع در کار و ایجاد هماهنگی بیشتر، از شرکت بیمه طرف قرارداد با مجتمع استفاده نمایند.
3-1-1 با توجه به اینکه مسئولیت حفظ اموال و دارایی های هر واحد به عهده کاربر آن واحد می باشد، لذا مدیریت مجتمع با وجود ارائه کلیه خدمات رفاهی و امنیتی، هیچگونه تعهد و مسئولیتی از لحاظ ورود خسارت، کاهش ارزش یا ورود لطمه به دکوراسیون، موجودی کالا، انبار، اجناس، مواد، پول، چک، و اسناد مشابه و هرگونه مدرک دیگر و ورود خسارت به اشخاص به هر علت از جمله سرقت، تصادف، آتش سوزی، بلایای طبیعی و یا هرگونه حادثه قهری یا غیرقهری دیگر در کلیه قسمت های مجتمع به خصوص در پارکینگ ها برعهده نخواهد داشت
4-1-1 برای امکان خروج در مواقع اضطراری، کاربران نباید هیچگونه وسیله ای جلوی درب های خروج اضطراری و پله های فرار قرار دهند؛ در غیر اینصورت وسایل مذکور توسط انتظامات مجتمع از مجتمع خارج خواهد شد.
5-1-1 کاربران می بایست تدابیر لازم برای جلوگیری از سرقت داخل واحدها اتخاذ نمایند. در موارد وقوع سرقت، انتظامات مجتمع پس از اطلاع، همکاری نموده و با اطلاع  مدیریت مجتمع می توانند از پلیس محل نیز استمداد نمایند. چنانچه کاربران نسبت به یکی از مشتریان خود مشکوک و مظنون هستند، مکلفند جهت جلوگیری از اقدامات بعدی مظنون نسبت به سایر واحدها و کل مجتمع ، در اسرع وقت مشخصات مظنون را به انتظامات مجتمع اطلاع داده و درخواست کمک نمایند.
6-1-1 از طرف مجتمع جهت امکان پیگیری هرگونه حادثه ای، دوربین های مداربسته در واحدها و مشاعات پیش بینی و دوربین ها توسط انتظامات مجتمع بررسی خواهد شد.  فایل دوربین ها را تا یک ماه در بایگانی نگهداری خواهد شد.
2-1 نحوه برخورد با افراد خاطی
1-2-1 کاربران نسبت به اعمالی که موجب ورود ضرر، زیان و لطمه به اعتبار مجتمع و واحدها می گردد (از قبیل درگیری، مشاجره لفظی و مانند آن) نمی توانند بی توجه بمانند و در اینگونه موارد می بایست بدون هرگونه اقدام شخصی، مسئله را بلافاصله با  مدیریت مجتمع در میان گذاشته شود تا سریعا اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین در صورتی که افراد خاطی از کارکنان موقت یا دائم واحدها باشند،  مدیریت مجتمع محق است از ورود آنها به داخل مجتمع جلوگیری نماید. بدیهی است همکاری و هماهنگی مناسب در این خصوص بین کاربران و  مدیریت مجتمع ضروری می باشد.
2-2-1 هرگونه درگیری با انتظامات مجتمع اکیدا ممنوع بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین کاربران یا پرسنل آنها با انتظامات مذکور مراتب می بایست به  مدیریت مجتمع اطلاع داده شده و موضوع از طریق ایشان پیگیری شود.
3-1 نحوه برخورد با کودکان و اشیاء گمشده
1-3-1 در صورت برخورد با کودکان و اشیا گمشده، ضمن نگهداری از کودک و یا شیء گمشده، موضوع باید سریعا به امور مشتریان مجتمع اطلاع داده شود.
2-3-1 کاربران مکلفند با تنظیم فرم مخصوصی که در اختیار باجه امور مشتریان مجتمع قرار داده شده، گم شدن اشیاء خود را به قسمت اطلاعات اطلاع دهند.
4-1 بسته های مشکوک
1-4-1 مدیریت مجتمع اختیار دارد در هر زمان با صلاحدید خود، محتوای کالاها و داخل بسته های مشکوک وارد شده به مجتمع را با حضور ناظر کاربر بررسی نماید.
2-4-1 کاربران مکلفند در صورت مشاهده بسته مشکوک، ضمن اطلاع رسانی سریع به انتظامات مجتمع ، از تکان دادن و لمس آن خودداری نموده و ضمن حفظ خونسردی تا رسیدن مسئولین، تا حد امکان اجازه ندهند کسی به بسته نزدیک شود.

ماده 2- مواجهه با خطرات احتمالی

1-2 به منظور پیشگیری از بروز هرگونه آتش سوزی احتمالی، نگهداری هرگونه مواد شیمیایی و آتش زا از قبیل الکل، بنزین، نفت و غیره ممنوع بوده و کاربران مکلفند همواره وسایل لازم از قبیل کپسول آتش نشانی که از طرف  مدیریت مجتمع ، در اختیار آنها قرار می گیرد را آماده نگه دارند. مدیریت مجتمع در زمانهای مشخص نسبت به کنترل و شارژ کپسول ها اقدام خواهند نمود و کاربران باید با مسئولین مربوطه همکاری نموده و امکان بازدید و بازرسی را فراهم نمایند.
2-2 انبار کردن کالا در بالای سقف کاذب به طور کلی ممنوع می باشد، همچنین قرار دادن وسایل در واحدها به صورتی که مانع عملکرد دستگاه های ردیاب، آب پاش، تهویه و غیره باشد و یا باعث ورود فشار بر روی لوله های آب و فاضلاب و گاز گردد اکیدا ممنوع است.
3-2 در صورتی که خطرات مهم مانند آتش سوزی، نشت گاز، زلزله، انفجار، ترکیدگی لوله که متضمن خطرات جانی و مالی برای سایر افراد و قسمت ها بوده در زمان تعطیلی واحد اتفاق بیفتد و دسترسی فوری به کاربر یا نماینده قانونی وی میسر نباشد،  مدیریت مجتمع یا نماینده ایشان ضمن اطلاع موضوع به مأموران انتظامی و آتش نشانی، حق ورود به داخل واحد به طریق مقتضی حتی شکستن قفل را خواهند داشت و کاربران در این خصوص حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند. تشخیص ضروری بودن ورود به محل در هر مورد با  مدیریت مجتمع می باشد.
4-2 در زمان برگزاری دوره های آموزشی (آتش نشانی، کمک های اولیه، زلزله و غیره) توسط  مدیریت مجتمع کلیه کاربران و پرسنل ایشان مکلف به حضور در دوره های مذکور می باشند.
5-2 کاربران می بایست اسم، تلفن و آدرس دو نفر را که در موارد اضطراری لازم است به آنها خبر داده شود به  مدیریت مجتمع اعلام نموده و در صورت تغییر، مراتب را به  مدیریت مجتمع اطلاع دهند.
6-2 علاوه بر بندهای فوق، کاربران مکلفند دستورالعمل ها و مقررات اعلامی از طرف  مدیریت مجتمع درخصوص مواقع اضطراری از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و هرگونه حادثه غیرقابل پیش بینی دیگری را رعایت نمایند.
7-2 کارکنان و پرسنل کاربر موظفند در صورت بروز هرگونه حادثه، ابتدا مراتب را به انتظامات مجتمع اطلاع داده و سپس مطابق با آموزش های داده شده عمل نمایند.

ماده 3- بهداشت، نظافت و پسماند واحدها و مشاعات

1-3 بهداشت و نظافت واحدها
1-1-3  نظافت کف واحدها و استفاده از کف شور و نظافت ویترین ها و سایر موارد می بایست از ساعت 7 تا حداکثر10 صبح انجام گیرد. استفاده از جاروبرقی جز در ساعات ذکر شده مجاز نیست. همچنین تعطیل نمودن واحد جهت هرگونه نظافت ویترین، واحد و مانند آن، در طول مدت فعالیت مجتمع به طور کلی ممنوع می باشد.
2-1-3 کاربران جهت انجام هر نوع شستشو می توانند منحصراً از محل های تعیین شده در ساعات معین و با روش اعلامی از طرف  مدیریت مجتمع استفاده نمایند. کاربران می بایست فقط از کف شور نم دار جهت شستشوی کف واحد استفاده کنند، استفاده از شلنگ و سطل آب، اکیدا ممنوع می باشد. در غیر اینصورت از طرف انتظامات مجتمع جلوگیری به عمل آمده و مراتب به  مدیریت مجتمع اطلاع داده خواهد شد.
3-1-3 کاربران می بایست ویترین ها و فضاهای بین آنها را به طور مرتب تمیز نمایند. استفاده از شوینده ها با بوی نامطبوع در مجتمع به طور کلی ممنوع می باشد. پس از نظافت، به ویژه نظافت ویترین ها و قسمت بیرونی آنها، هیچگونه رطوبتی در ساعات کار مجتمع نباید در نمای بیرونی ویترین و کف مشاعات مجتمع باقی بماند.
4-1-3 کاربران می توانند برای نظافت داخلی واحد خود با شرکت های مورد تایید مدیریت و فعال در این زمینه قرارداد منعقد نمایند؛ کارکنان شرکت های مذکور مکلف به رعایت و اجرای مقررات حاضر می باشند. بدیهی است مسئولیت جبران هرگونه نقض مقررات و هرگونه خسارتی که از عملکرد این افراد به مجتمع وارد شود مستقیما با کاربران مربوطه خواهد بود.
5-1-3 به جز واحدهای غذایی هیچ یک از کاربران حق پخت و صرف هرگونه غذا و استفاده از مواد آتش زا و محترقه در داخل واحد خود را ندارند.
2-3 بهداشت و نظافت واحدهای غذایی
1-2-3 نظافت واحد متعلق به هر یک از کاربران رستوران ها و واحدهای غذایی و کلیه قسمت های آماده سازی مربوطه واقع در مجتمع برعهده کاربران می باشد. تهیه میز و صندلی ها برای قسمت های مشترک اختصاصی مجموعه های رستورانی(Food Court)  برعهده  مدیریت مجتمع بوده و تهیه لوازم سرویس غذا از قبیل Pager ویبراتور، کارد، چنگال، سس، دستمال کاغذی و کاغذ داخل سینی ها و نظافت میزها و مانند آن متناسب با خصوصیت واحد مربوطه برعهده کاربران است که پس از تأیید کتبی مدیریت مجتمع قابل استفاده می باشد.
2-2-3 رعایت اصول بهداشتی در رستوران ها و محل های آماده سازی و انبارهای غذایی، مشخصا طبق ضوابط بهداشت و سازمان ها و ادارات تابعه در خصوص کارکنان، محیط رستوران ها، ظروف مورد استفاده، کیفیت غذاهای ارائه شده و مانند آن الزامی است. کارکنان رستوران ها مکلفند هر سه ماه یک بار جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های جلدی واگیردار، آزمایشات لازم و هر سال یک بار معاینات لازم را انجام دهند. چنانچه برابر مقررات سازمان های بهداشتی ذیصلاح، انجام معاینات و آزمایش های دیگری ضرورت داشته باشد، واحدهای مذکور مکلف به انجام آن نیز می باشند. علاوه بر اینکه  مدیریت مجتمع همواره حق بازرسی کارکنان و آشپزخانه را از لحاظ مطابقت شرایط با استانداردهای وزارت بهداشت دارد، محق است حداقل ماهیانه یک بار از مواد غذایی ارائه شده نمونه برداری نموده و با تأمین هزینه از محل شارژ، در آزمایشگاه های صلاحیت دار مورد آزمایش قرار دهد. چنانچه نتیجه حاصله مطابق اصول بهداشتی و سالم نباشد، موضوع کتبا به کاربران تذکر داده شده و ایشان موظفند، ضمن ارائه توضیحات کتبی در این خصوص، ظرف 24 ساعت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
3-2-3 تمامی روغن های استفاده شده و سوخته توسط  مدیریت مجتمع در محل های تعیین شده جمع آوری می گردد و کاربران به هیچ عنوان حق جابجایی روغن ها را بدون اخذ مجوز کتبی  مدیریت مجتمع ندارند. همچنین موظفند فیلترهای روغن را به طور منظم تمیز و تعویض نموده و از ریختن روغن به داخل راه آب ها فاضلاب ها اکیدا خودداری نمایند. 
4-2-3 کلیه کاربران و پرسنل ایشان مکلف به اخذ کارت بهداشت و ارائه آن به  مدیریت مجتمع ظرف 30 روز از تاریخ افتتاح واحد می باشند. بدیهی است در صورت تغییر پرسنل، ارائه کارت بهداشت پرسنل جدید به  مدیریت مجتمع ظرف مدت 30 روز از تاریخ استخدام برعهده کاربر می باشد.
5-2-3 کاربران حق شستن هیچگونه لباس و رومیزی و دستمال و غیره را در قسمت آشپزخانه ندارند و کلیه شستشوها باید خارج از مجتمع انجام شود.
6-2-3 کلیه کارکنان غذاخوری ها می بایست به نظافت و بهداشت فردی اهمیت فوق العاده بدهند و حین کار در رستوران همواره از روپوش، دستکش و کلاه ویژه استفاده نمایند.
3-3 بهداشت و نظافت مشاعات
1-3-3 با توجه به اینکه نگهداری مطلوب مجتمع برعهده  مدیریت مجتمع است، پرسنل استخدامی و طرف قرارداد با  مدیریت مجتمع ، مسئولیت نظافت مشاعات مجتمع را برعهده دارند. در صورت ریزش هرگونه مایع و یا کثیف شدن مشاعات به هر شکل به لحاظ ایمنی و بهداشت و سلامت مشتریان و بازدیدکنندگان، کاربران مکلفند بلافاصله مراتب را فورا به اطلاع  مدیریت مجتمع برسانند.
2-3-3 مدیریت مجتمع به منظور دفع حشرات و تأمین پاکیزگی محیط کار واحدها و مشاعات، در زمان های مقرر کلیه فضاهای مجتمع اعم از واحدها و مشاعات و هر ماه آشپزخانه ها را خارج از ساعات کاری مرکز سمپاشی خواهد نمود. کاربران مکلفند در این خصوص با  مدیریت مجتمع همکاری نموده و در این فاصله در صورت مشاهده هرگونه حشرات، مراتب را به اطلاع  مدیریت مجتمع برسانند.
3-3-3 کلیه کاربران مکلفند محل بارگیری و تخلیه کالا (روبروی انبار خود) را ضمن استفاده، تمیز نگه داشته و بلافاصله پس از استفاده به درستی نظافت کنند.
4-3 پسماند
1-4-3 مدیریت مجتمع در ساعات مشخص نسبت به جمع آوری پسماندها اقدام خواهد نمود. کلیه کاربران مکلفند از بسته های مخصوصی که  مدیریت مجتمع در اختیار آنها خواهد گذاشت جهت تفکیک پسماندهای تر و خشک استفاده نمایند. همچنین حمل و نقل پسماندها و استفاده از زباله دان های واقع در نقاط مشاعی و عمومی مجتمع برای پسماندها و ضایعات واحدها اکیداً ممنوع می باشد.
تبصره: کاربران مجموعه های رستورانی مکلفند زباله ها و ضایعات را در بسته های مخصوص بدون نشت از طریق مسیرهای مشخص شده به محل تعیین شده انتقال دهند.
2-4-3 کاربران نسبت به مسیرهای داخلی فاضلاب ها و نگهداری از آنها مستقیما مسئول می باشند و مکلفند از هرگونه اقدامی که منجر به گرفتگی کانال های فاضلاب و تأسیسات بهداشتی می شود اجتناب نموده و به کارکنان خود در این خصوص تأکید لازم را معمول دارند. ریختن هرگونه ضایعات و اشیاء به توالت ها، دستشویی ها، فاضلاب ها و مانند آن اکیدا ممنوع است.  مدیریت مجتمع نیز می تواند هر زمان که مقتضی بداند، ضمن انجام بازرسی و کنترل های لازم، رأساً نسبت به رفع موارد مذکور اقدام نماید. همچنین برطرف کردن هرگونه گرفتگی راه آب و فاضلاب توسط تأسیسات مجتمع انجام خواهد شد.

ماده 4- آلودگی صوتی و ارتعاشی

1-4 استفاده از موسیقی مجاز با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رادیو و تلویزیون در درون واحدها به شرطی امکان پذیر است که صدای آن به هیچ وجه به خارج از واحدها سرایت نکند. پخش عمومی موسیقی در مشاعات مجتمع به صلاحدید و توسط  مدیریت مجتمع انجام می گیرد.
2-4 دستگاه های پیشگیری از سرقت (هشدار دهنده الکترونیکی) مورد نیاز باید از نوع بدون پارازیت انتخاب شود. جهت جلوگیری از بروز اختلال در سایر دستگاه های مجتمع ، اخذ تأییدیه مربوطه از دفتر مدیریت الزامی می باشد.
3-4 استفاده از تجهیزاتی که تولید آلودگی می کند ممنوع می باشد.
اين آیین نامه در 17 صفحه بر اساس طبق موازين و قوانين جمهوري اسلامي ایران، تنظيم گرديده است.ورود و خروج اثاثیه و ارائه هرگونه خدمات (از جمله پارکینگ و IT) به کاربر منوط به تایید آئین نامه از سوی ایشان و تایید مدیریت مجتمع است.
درخواست استخدام
درخواست مشارکت
درخواست همکاری
نظرسنجی

ما اینجا هستیم!

دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم

Publish modules to the "offcanvas" position.