پارکینگ موتورسیکلت

موتور سیکلت وسیله نقلیه متداولی درهمه نقاط دنیاست اما باید همانند سایر وسایل نقلیه و حتی بیشتر از سایر وسایل قانون را رعایت کند و این در حالیست که بعضی از راکبین موتورسیکلت در ایران هیچ قانونی را رعایت نمی کنند.

احساس اطمینان و آرامش در پیاده رو ها و زیبایی بصری اطراف مجتمع مارا برآن داشت با هماهنکی با نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری منطقه 3 تهران، راکبان موتورسیکلت را به محل های پارک این وسیله نقلیه در پارکینگ طبقاتی هوشمند دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم راهنمایی نماییم.