پارکینگ بانوان (p-2)
بانوان محترم درطبقه منفی 2 پارکینگ طبقاتی هوشمند دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم به راحتی می توانند خودروی خود را با هماهنگی پرسنل خانم این مجتمع پارک نموده و از گردشی تجاری تفریحی لذت ببرند.