آنچه گذشت
در این ویدئو گزیده ای از آنچه از شروع ساخت تا افتتاح پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری تفریحی پلاتینیوم گذشته را در کمتر از ده .دقیقه تماشا کنید