یافتن محل خودروی پارک شده

در این سیستم مراجعه کننده با وارد نمودن پلاک خودرو در نرم افزار دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم، کیوسک های دیواری در لابی طبقات پارکینک و سایت مجتمع، میتواند راهرو یا زون پارک خودروی خود را یافته و به آن مراجعه نماید. بر اساس معماری پارکینگ دوربین های مخصوص سیستم در ورودی و خروجی راهرو و زون هر طبقه نصب و کاربر آدرس آخرین موقعیتی که سیستم پارک یاب، پلاک آن را ثبت نموده، با نمایش نقشه طراحی شده،  خواهد دید.