تشکیل کلاس های آموزشی پرسنل نگهبانی و کنترل ترافیک

تشکیل کلاس های آموزشی پرسنل نگهبانی و کنترل ترافیک
پرسنل نگهبانی و کنترل ترافیک دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم در کلاس های آموزش مرتبط با موارد ایمنی، حفاظت و نگهبانی زیر نظر ناجا آموزش می بینند. محتوای این کلاس های آموزشی مواردی از قبیل طرز برخورد صحیح با افراد، نحوه ارتباط و گفتگوی صحیح، موارد مرتبط با اقدامات حریق و آتش نشانی، پیشگیری از جرم، مراقبت و ایمنی، جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، دفاع شخصی، گزارش نویسی روزانه از روند فعالیت، هماهنگی با پلیس و مراکز انتظامی و ایمنی، مراقبت از اطفال و غیره می باشد.