معرفی دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم در برنامه وقت کار

معرفی دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم در برنامه وقت کار
معرفی پارکینگ هوشمند طبقاتی پروژه دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم توسط دکتر مهدی جعفری در برنامه وقت کار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان کارآفرین و مدیر طرح دهکده تجاری تفریحی و پارکینگ طبقاتی هوشمند پلاتینیوم